هفت سال گذشت

از شبی که با جوجو همخونه شدیم.!!

تا همین پارسال هم وقتی به این شب میرسیدم غم 7 سال قبل و ناراحتی ها توی دلم مینشست.

جشن میگرفتم اما ته دلم شادیی نبود.

اما امسال تونستم از آدمهایی که اذیتم کردن بگذرم و کار جوجو رو فراموش کنم.

سعی زیادی کردم. البته اضافه میکنم که همش به خاطر خودم بود.

نه به خاطر اینکه کسایی که بخشیدمشون مستحقش بودن.

امشب مادر شوهر به مناسبت سالگرد ازدواج ما یه مهمونی کوچیک گرفته.

مامان اینا هم دعوتن.

برادر بزرگم هم که بعد 1 سال شاید این جمعه بیاید شاید ، بالاخره اومده تهران و اونم دعوته.

انشاله بهمون خوش بگذره.

برای ما دعا کنین ماچ