خیلی خوشحالم

که امروز همزمان با 2 ماهه شدن جوجه ام اینترنتم هم وصل شد.

1 هفته ای میشد اینترنت قطع شده بود و همزمان بودنش با بنایی و نجاری و جاوید و اینا نیشخند باعث شده بود وقت نکنم وصلش کنم.

امروز وصل شد. فقط انقدر جون دارم که به حبه انگورم 2 ماهگیش رو تبریک بگم و بگم که فردا میبرمش برای واکسن 2 ماهگی. ناراحت

امروز به استقبال رفتم و 10 دقیقه بالای سرش اشک ریختم.

دعا کنین فرد به خیر بگذره.

به زودی انشاله برمیگردم و به همتون سر میزنم.

در پناه خدا باشین دوستای مهربون قلب