90 روز دوست داشتنی گذشت. 90 روزی که شیرین ترین روزهای عمرم بوده.

هنوزم به صورت ماهت که نگاه میکنم باور نمیکنم خدا تورو به من داده.

نه اینکه از بخشش و بزرگی خدا بعید باشه نههههه من خودم رو قابل همچین نعمتی نمیبینم.

عزیزم ، نفسم ،

3 ماهگیت مبارک باشه نازنینم. خدا تورو به من سپرده و منم تورو به خدا.

امیدوارم سالهای سال سربلند و سلامت زندگی کنی.