سلام دوستای گل و مهربون

سال نو به همتون مبارک باشه

سالی خوش همراه با سلامتی و تندرستی و دلخوشی و شادی و خیر برکت پیش رو داشته باشین.

انشاله خدای مهربونم در سال جدید روی ماه امام زمان رو به ما نشون بده.

انشاله در سال جدید هیچ ظلمی و مظلومی نباشه.

انشاله هیچ مریضی نباشه.. هیچ حسرتی به دل کسی نباشه ، بی خونه ای نباشه ، آواره ای نباشه ، هیچ پدری شرمنده خانواده اش نباشه.

انشاله خدا فرشته هاش رو بفرسته و کسایی که منتظر اونا هستن شاد بشن.

خدا سایه پدر و مادر هامون رو بر سرمون حفظ کنه و قرین رحمت قرار بده روح پدر و مادر های سفر کرده رو.

امسال موقع سال تحویل جاوید توی بغلم بود و وقتی خواستم دعا کنم دیدم هیج خواسته ای ندارم.

در سال 92 خدا تعمتش رو به من تمام کرد.

فرشته ام ، همه وجودم شده. از خدا خواسته های دیگران رو خواستم.

امسال ما تنهای تنها هستیم.

مامان اینا و داداش بزرگه و حسین اینا رفتن سمت گردنه حیران.

مادر شوهر اینا هم رفتن سمت یزد و اصفهان.

من و جوجو و جوجمون هم سنگر رو حفظ کردیم.

انشاله به همتون خوش بگذره.

به خدا میسپارمتون