سلام دوستای مهربون

سلام منو از کنار خلیج همیشه پارس بپذیرید.

خوب راستش ما رفتیم مشهد و بعدشم سر از کیش در آوردیم. البته قبل از مشهد برنامه ریزی کردم. دیدم 1 هفته مشهد بودن ، اونم خودمون تنهایی :D خوب حوصلمون سر میره این بود که سفرمون رو به یه 2 روز و نیم و سه روز و نیم تقسیم کردیم.

سفر نامه باشه وقتی برگشتم. اینجا سرعت اینترنت افتضاحه و منم فقط خواستم 4 ماهگی جاوید رو یه پست داشته باشم.

البته دیروز گل من 4 ماهه شد ولی ما خودمون رو کشتیم و اینترنت وصل نشد که نشد.

اینه که امروز باز تلاش کردیم و شد.

با عکس و سفر نامه برمیگردم انشاله.

مواظب خودتون باشین.