در مورد حضرت علی شعر زیاد خوندم

اما هبچکدوم مثل این به دلم ننشسته:

 نازد به خودش خدا که حیدر دارد

دریای فضایلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد ولله

صد بار اگر کعبه ترک بردارد

عید سبز به همتون مبارک

مخصوصا آقایون محترم و پدر های عزیز.

خدای مهربون سایه پدرها رو بالای سرمون نگه داره و رفتگان رو هم با مولای عزیزم محشور کنه.