سلام سلام

خيلی خيلی خوشحالم.

جوجوی عزيزم ديروز رفت و حلقه رو پيدا کرد

هزاران هزارتا دوستش دارم.

فردا قراره برم ولايت و تا جمعه شب هم بر نميگردم. دلم برای جوجو تنگ شده (از همين الان)

فعلاْ =========>>> اينم برای تا آخر هفته