و بالاخرررره دندون جاوید سر از لثه لجبازش بیرون آورد و ما رو از ملاقات خودش بسیار مشعوف کرد.

دو سه روز بود دندون سمت چپ جلو کمی لثه اش متورم تر بود و دیروز باز شده بود.

امروز با لمس نوک انگشتم تیزی نازک مروارید کوچولو رو حس کردم.

خیلی خوشحالم . دکتر اون هفته گفته بود چون رفلاکسیه ممکنه تا سیزده ماهگی هم دندون در نیاره.

.

.

سفر مشهد هم به خوبی گذشت. جمعه صبح ساعت 6 صبح رسیدیم و داداش جوجو اومد دنبالمون.

سفر با قطار بد نبود اما با بچه ای به سن جاوید سخته.

ما سفر عیدمونم با قطار رفتیم مشهد. البته اون سریع سیر بود و جاوید هم سه ماهه و ناتوان.

این یکی دوازده ساعتی بود و جاوید هم هزار ماشاله شیطون و البته بیتاب درد دندون.

در کل سفر خوبی بود در جوار والدین همسر.

در عوضش از اینور جوجو حتی یه زنگ نزده بود حال پدر و مادر منو بپرسه.

پست بعدی احتمالا رمزی خواهد بود.

خوش و خرم باشید

در پناه حق