اتفاق خوب این روزها

کادوی تولدم رو یک ماه زودتر از جوجو دریافت کردم. قلب

این هم یک جوجه زمستانی

حذف شد