منم سق سیاه چشم میزم من

شنیدین میگن بر چشم بد لعنت؟؟

بر چشم بد لعنت.

البته من مطمئن بودم اینجوری میشه. اما میخواستم امتحان کنم. چی رو؟؟

چیزی رو که هزار بار امتحان کرده بودم.

به من میگن نمونه بارز یه آدم احمق.

الان براتون میگم قضیه چیه.

از وقتی با جوجو ازدواج کردم، هر وقتی که با خودم احساس کردم رفتارش بهتر شده و دعواهای مسخرمون کمتر، دقیقاً یه دعوای خیلی سخت پیش اومده.

تعریف ٢ روز پیشم رو یادتونه؟

آقا غلط کردم برای همین وقتهاست.

حرفم رو پس میگیرم.

چند روز پیش ها ، در ادامه پروژه خرید تردمیل، وقتی دیدم چیزی که میخوام با مشخصاتی که توی ذهنمه حداقل ١ الا ۵/١ میلیون میشه، تصمیم گرفتم به دست دوم فکر کنم. راستش من  یا یک چیزی رو نمیخرم، یا باید حتماً مشخصاتی رو که توی ذهنمه داشته باشه.

خلاصه که هفته قبل یه مورد خیلی خوب پیدا کردیم که با فروشندش به توافق رسیدیم ۶٠٠ تومن. بعدش که بیشتر اندیشیدیم دیدیم زیاده.

خلاصه برای اینکه امتحان کنیم اعلام کردیم که ما از خرید پشیمون شدیم و من مامانم رو به عنوان خریدار فرستاد.

٢ روز قبل مامانم با خانومه که فروشنده بود قرار داشت. وقتی باهاش صحبت کردم گفت شب بیائین خونمون. من یاد فیلم های فارسی١ افتادم و اینکه انریکه و مونس جفتشون در حال مرگن و شاید بمیرن و من نفهمم گفتم نه مامانی ، فردا شب میام خونتون. همون شب هم وقتی داشتیم با جوجو فیلمها رو میدیدیم اینو برای جوجو تعریف کردم و خندیدیم.

دیروز صبح حال مامان جوجو بد شد و بردنش دکتر. دائی جوجو هم از اون سر تهران اومده بود که خواهرش رو ببره دکتر.

تا بعد ظهر که با جوجو صحبت کردم همش خونه مامانش اینا و در محضر دائی و همسرش بود.

عصر یکمرتبه اومد توی سرم که نکنه یادش رفته شب خونه مامان اینا دعوتیم و الان با دائیش اینا برنامه بذاره.

در همین وقت مامانیم بهم زنگ زد و گفت که فروشنده راضی شده به ۵٠٠ تومن. خوب این خیلی خوب بود و دیگه ترسی نداشتم اگر دستگاه تعمیری باشه ضرر کرده باشم.

با ذوق زنگ زدم به جوجو گفتم و گفتم باید ۶ عصر بریم دنبال دستگاه. و بعدش گفتم یادت نرفته که شب خونه مامان اینائیم؟؟

گفتش نههههههههه. دائی اینا شب اینجان و من زنگ زدم پارسا و خانومش هم بیان (پسر دائیش)

گفتم یعنی چی؟ ما قول دادیم. اونم انگار پیش دائیش اینا نمیتونست حرف بزنه گفت بهت اس ام اس میدم.

تا نیم ساعت منتظر شدم هیچ خبری از اس ام اسش نشد.

منم با خودم فکر کردم گفتم حالا چه عیبی داره. مامانم که غریبه نیست. زنگ میزنم اگر غذا درست نکرده بود میگم فردا شبش میائیم. که زنگ هم زدم و مامانم هنوز غذا درست نکرده بود.

بعد یک مقداری کارهام رو انجام دادم (دیروز خیلی سرم شلوغ بود. همسر رئیس اومده بود شرکت و داشت کارهای ١ ماه رو که به خاطر مسافرت ١ ماهه اش به اسپانیا عقب مونده بود به روز میکرد.) نیم ساعت بعد زنگ زدم به جوجو و گفتم ١ ساعته منتظر اس ام است هستم. گفت نه حل شد. میریم خونه مامان اینا.

منم دیگه عصبانی شدم و گفتم یعنی چی؟ مگه من مسخره ات هستم و گوشی رو قطع کردم. ١ ساعت بعد زنگ زد شرکت و کمی باهام شوخی کرد و آشتیانه شدیم.

قرار شد بیاد دنبالم که زود بریم دنبال تردمیل. توی راه ازش حال مامانش رو پرسیدم. و بعدش گفتم فردا شب میریم خونه مامان اینا.

دیدم یکدفعه مثل دیوونه ها شروع کرد به داد زدن. که آره مگه مامان اینا غریبه ان. پس از این به بعد با همه رسمی برخورد میکنم و از این مزخرفات.

من دیگه وقعاً صبرم تموم شده بود. با تمام توانم سرش فریاد کشیدم و... در دهان مبارکم رو باز کردم. کار به جاهای باریک کشید. یکمرتبه بین حرفهاش گفت آره فلان کس که رئیس یه شرکت بزرگه کارهاش ۵ دقیقه اینور و اونور میشه مشکلی نمیبینه ما از اونم ریز بین تریم. منم گفتم تو ۴ ساله زندگیت از اینور به انوره.

خلاصه قضیه حاد شد.

اونم گفت تو دفعه چندمته که این حرف رو زدی. و حرفی زد که من توی خواب هم نمیدیم که این حرف به زبون من بیاد. به من گفت که تو ٣ بار به من گفتی اگر مردی منو طلاق بده. و بعد دستهاش رو برد بالا و گفت ای خدا به من پول بده که مهریه اینو بدم و طلاقش بدم.

منم با اینکه تمام وحودم از حرفش گر گرفته بود گفتم، من تا حالا نگفتم اگر مردی منو طلاق بده، اگرم مشکلت مهریه منه ، من مهریه نمیخوام، حالا میگم اگر مردی طلاقم بده.

دیدم با کمال پر رویی میگه خودت برو درخواست طلاق بده.

خواستم بگم نه بابا فکر کردی با گله کورها طرفی ، اما به جاش گفتم تو برو اگر خیلی وجود داری زندگیت رو جمع کن ، وقتی دیدیم اونقدر مردی خودم میرم درخواست طلاق میدم.

بعدشم دیگه ساکت شدیم. البته من باز یکی دوتا خمپاره پرتاب نمودم به زمین حریف که بی جواب موند.

زنگ زدم به برادر شوهرم و جلوی در خونه مامانم اینا باهاشون قرار گذاشتم. رفتیم پول تردمیل رو به مامانیم دادم و تردمیلم رو با سلام و صلوات آوردیم خونه.

برادر شوهرم میخواست بره وسیله بگیره برای شب که دائیش اینا خونشون بودن غذا درست کنه که بهش گفتم غذا رو من درست میکنم. سریع کمی مرغ درست کردم و برای کنارش هم کدوی آماده داشتم.

آهان قبل از اینکه با جوجو دعوام بشه، پشت چراغ قرمز که بودیم یه دسته گل مریم خریدم برای مادر شوهرم که برم عیادتش. گل مریم خیلی دوست داره.

وقتی که غذا پزیده شده، بدون توجه به جوجو که نشسته بود و داشت سریال مونس رو نگاه میکرد گلم رو برداشتم و رفتم بالا.

با دائی اینا احوالپرسی کردم و رفتم توی اتاق پیش مادر شوهرم.

خلاصه اش کنم. حال مادر شوهرم طفلی خیلی خراب بودو صبحش که رفته بود درمونگاه پرستار احمق فراموش کرده بود آمپول مسکن رو داخل سرمش تزریق کنه و این بنده خدا مجبور شد ساعت ١١ شب باز بره بیمارستان.

شام رو خوردیم. ساعت ١١ که جوجو از بیمارستان اومد، اومده کنارم میگه بیا پائین کارت دارم. فکر کنم تحت تاثیر عذاب وجدان از اینکه من بدون توجه به کارهای اون اومدم ٢ ساعت بالای سر مادرش موندم و خودم بهش غذا دادم بخوره و.. همه کارهایی که برای مادر خودم میکردم برای اونم کردم قرا گرفته بود.

وقتی گفت بیا ، با خودم احساس کردم من رو چی حساب کرده؟؟

اون رفت سالن پائین و فکر کرد منم مثل بز اخوش میرم دنبالش. منم رفتم توی آشپزخونه و مابقی غذای مادر شوهرم رو گرم کردم که بخوره.

ساعت ٣٠/١١ هم رفتیم خونمون و من رفتم لالائیدم و جوجو هم هیچ حرفی نزد.

فکر کنم وقتی رسیده بود توی پذیرایی و دیده بود بز اخوشی پشت سرش نیست احساسات لطیفش لگد مال شده بود.

من وقتی کنار مادر شوهرم بودم و داشت باهام درد دل میکرد بهش گفتم پسر احمقش چی بهم گفته. پدر شوهرمم داشت با چشم گشاد شده نگاهم میکرد.

مادر شوهرمم گفت غلط کرده. اون جونش برای تو در میره. توی دلم گفتم جونش تو سرش بخوره.

تا اینجا رسیدین؟؟

جداً خسته نبشین. تلافی ١ ماهی که کم اومده بودم رو کردم.

خلاصه اینم از دعوای خونین من و جوجو خان.

البته نمیدونم چرا نه تنها دپرس و افسرده نیستم که هیچ، خیلی هم احساس شادی و طنز دارم.

راستی امشب هم نمیتونم برم خونه مامانم اینا. وقت دندونپزشکی دارم.

هیییییی روزگار.

خوب بسه دیگه برم پی کارم .

مواظب خودتون و چشم های عزیزتون باشین.

برای خوندن پست های طولانی آینده بهشون نیاز دارم.

/ 28 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستاره

سلام نیلو جان.عجب دلی داری تو من که خیلی از قهر می ترسم . وقتی بهش می گی مردی طلاق بده همین می شه اونم می خواد کم نیاره اینجوری می گه . ولی خوشم آومد مسایلت رو به خونواده همسرت تامیم ندادی. راستی یه سوال تردمیلت چه ویژگی هایی داره .منم می خوام بخرم. دوست داشتی به وب منم سر بزن . من از خواننده های 3 سال پیشت هستم.

مژده

عجب !!!!!!!!!! البته بگما دقيقاً حق با تو ئه.... دركت مي كنم... شاد باشي[ماچ]

ستایش

کجایی نیلویی مامنتظرهستیم بیا دیگه.

خانم جون

خوبی بلا میسر ؟؟؟کجایی که نمیگی این دوست من حاملست و روحیش داغون؟؟؟؟[عینک]

فرناز

سلام با ماجرای حموم رفتن زن حاجی منتظرتم

..

سلام مهربـــــون من _____&&& &&&___ من آپم^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____&&&&&&___^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___&&&*&&**__^^^^^^ بدو بيا^^^^^^^^^^ ______**&&**__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______**&&**__^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ________**&&**____^منتظرما!!^^^^^^^^^^^ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$11111$$$$$$رضا اپ كرد بدو بيا$$$$$$$$111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$&a

..

سلام مهربـــــون من _____&&& &&&___ من آپم^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____&&&&&&___^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___&&&*&&**__^^^^^^ بدو بيا^^^^^^^^^^ ______**&&**__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______**&&**__^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ________**&&**____^منتظرما!!^^^^^^^^^^^ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$11111$$$$$$رضا اپ كرد بدو بيا$$$$$$$$111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$&a

خانم جون

[متفکر]

آتی

[قلب] عرض ارادت خانوم خانوما[شوخی]