دوستت دارم برای هميشه

 

 

موفقيت يعنی يافتن آنچه ميخواهيم

خوشبختی يعنی خواستن آنچه يافته ايم

 

 

 

 

تقديم به جوجوی عزيزم که قشنگ ترين جای قلبم براش پشتی گذاشتم که برای هميشه موندگار بشه07.gif 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

اگه چيزی نيافتيم چی....اون وقت خوشبخت نيستيم!