بچه پررو

سلام

باز خواستم بگم عجب دنيايی شده؟ ديدم اينو قبلاً گفتم. ولی واقعاً مرد جماعت موجود پرووئيه. وقتی از اشتباهش چشم پوشی ميکنی و به روش نمياری فکر ميکنه آدم هيچی نميفهمه ميزنش به پررويی.

جوجو خان خر الاق(غ) تو انگار نميتونی يک هفته بدون مشکل با من سپری کنی؟ باز اون موجودات ريز ۷-۸ ميليمتری دارن توی وجودت ميلولن و مجبورت ميکنن منو اذيت کنی. اخلاق منو سگی کنی بعدش بری توی اتاقت و تا اطلاع ثانوی بيرون نيايی؟ نميدونم اين چه اخلاق بديه که تو داری.

اون از ديروزت که باز امتحانتو افتادی.22.gif آخه - ۷ - هم شد نمره؟

اونم از رفتار ديشبت. منم امروز ميرم تا غروب يا به عبارتی بهتر بگم تا شب گم ميشم تا حالت جا بياد.

بچه پروو. حالا مخوام شب عيدی حال همرو نگيرم و مراعات اين پدر مادرای بيچاره رو بکنم نميذاره. اه28.gif

فکر کنم ۱۰۰ سالتم بشه نفهمی که وقتی اشتباه ميکنی پروو بازی در نياری که مثلاً بخوای خنثی بکنی کارتو.

دلم نمياد اذيتت کنم. اما انگار لازمه يه کمی حالتو بگيرم تا بفهمی دنيا چه خبره.

همه مشکل تو اونجاست که يادت ميره من کيم. اشتباه نکن. من فقط ادای افتاده شدن و سر براه شدن رو در ميارم. چون مجبورم مثل خانوما رفتار کنم. اما من همون دختر آتيش پاره توی چتم.

فقط مثبت شدم. اما از روحيه شيطون و بازيگوشم هيچی کم نشده. مخصوصاً که دارم بازسازی ميکنم که اثرات ۲ سال سختی و عذاب رو از وجودم پاک کنم و بشم همون دختری که ناراحتی رو نميشناخت و به همه چيز بی اعتنا بود. من کجا اين آدمی که الان تا بهش ميگی بالای چشمت ابرو سريع ضربان قلبش ميره روی هزار و رگهای سرش متورم ميشه کجا؟

من کجا و سردردهای مدت دار کجا؟ اون آدم بی مسئوليت کجا و اين کسی که همه فکر و ذکرش يه زندگی مشترکه کجا؟

به خودت بيا... کاری نکن ازت نا اميد بشم.28.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
mohammad

حالا شما خودتون رو ناراحت نکنين...ايشالا که ميفهمه شما همون دختر شيطونه قبلی هستين (دندون)

ali

خوب ديگه اثرات دوست داشتن همينه ديگه دختر جان. نميشه که يکی رو دوست داشته باشی و اون هم همش خوبی باشه. حالا خيلی باهاش کتک کاری نکنی!!

shekoofe

اوخ اوخ چقدر عصبانی خانومی چرا اينقدر جوش می زنی زود پير می شی ها خدای نکرده .مطئمن باش جوجو جون هم خودش ناراحت شده حتما می ياد معذرت خواهی

sadafi

سلام نيلوهر جانم خوبی خانومی...بابا بی خيال تو که از منم آتيشت تند تره وقتی قاط ميزنی..البته اين مشخصه کامل آذری هاست... ببين ديگه چه شود وقتی که ۲ تا آذری به هم بيافتن!!! البته مطمئنم به همون زودی هم فروکش ميکنه مگه نه؟! هانومی راستی تبريک ميگم تونستی عکس بذاری تو بلاگت راستی با چه سايتی...برام عجيبه که ميگی تاينی پيک فيلتره آخه من خودم عکسامو از همون سايت آپلود کرده بودم! موفق باشی خانومی

mohammad

راستی يه چی يادم رفت بگم اينجا...يه کم دير فهميدی که مرد جماعت پررو هستن(دندون) :دی !

مجنون

ها، ای مرد جماعت هيچی نوفهمه، فک کنم ای جوجوخان با خورزوخان از خودش رابطه در وکرده... اينای که وگويی اينا همش کارای خورزوخان بيده....