خدایا

چرا انقدر حالم بده

فکر کنم اگر 3 روز هم پشت سر هم گریه کنم حالم خوب نشه.

دلم از همه عالم گرفته.

نا امیدی لعنتی داره نابودم میکنه.

یه تعدادی آدم هستن که دوست دارم از دم تیغ ردشون کنم. ولی میدونم اونم کمکم نمیکنه.

من همیشه در بدترین شرایط هم امیدوار بودم.

نمیدونم چه مرگم شده. خدایا کمکم کن.

اینطوری نمیتونم ادامه بدم. خدایا کمک لطفاَ.

/ 0 نظر / 4 بازدید