ضميمه

البته يه چيزيو يادم رفت بگم. من صنم سيما رو  رقيب خودم نميدونم.

۱- در حد و اندازه من نيست و مال اين حرفا نيست که بتونه کار منو انجام بده

۲- ديگه اين کار هيچ ارزشی برام نداره. يعنی خيلی وقته  بی ارزش شده.

ميخوام کار مزخرفشو بذارم برای خودشو برم

/ 4 نظر / 4 بازدید
صدفی

سلام نيلوفر جونم..بابا چقدر دلت پره خانومی! راستی خيلی جالب بود چون اتفاقی که برای من هم افتاد بيشباهت به همينايی که نوشتی نبود!!!

ali

چی شده؟ يارو يکی رو جات ميخواد بياره بعد ميگه کار هم يادش بده؟؟ بابا صد رحمت به رييس سابق من. جای تو بودم همچين تو دل دختره رو خالی ميکردم که پشت سرشم نيگا نکنه!

محمد

اخه دختره چی گناهی کرده...تقصيره اون رئيس مسخرتونه(با عرض بخشش)....دختره اومده کار کنه ... اما فکر نکنم از بسه کار بر بياد با اين تريفی که ازش کردی

حميدرضا

سلاتم. وبلاگ قشنگی داری( قشنگ يعنی ثعريف عاشقانه...) يه چيزی زياد ناراحت نباش نگو که نيستی که واقعا هستی... راستی اون علامت رو خارجی نشون دادی يا ايرونی چون اين خيلی مهمه. راستی خوشحال شدم که به وبلاگت امدم اميدوارم که تو هم بيايی البته اگه نيايی هم مسئله ای نيست چون همين که من وبلاگت رو ديدم و از نوشته هاش خوشم امد برام بسه. شاد و عاشق باشی