....................

کجايی با که هستی؟

دلت در آرزوی ديدن کيست؟

25.gif25.gif25.gif25.gif

يکی منو ببره!!!!!!!!!!

                

/ 1 نظر / 4 بازدید
بعلت مسائل حاشيه اي : خ ب

به ! بابا كولاك كردي كه ! حتما اينم پيشنهاد جوجو خانه ؟ نه! محرم و صفر تعطيل كردي ... كارت حرف نداره ما كه 25 سال از خدا عمر گرفتيم محرمو صفر مونو يادمون ميره! (دعامون كن)