نون بیات خوشمزه

تا حالا توی عمرم نون سنگگ ۳ روزمونده نخورده بودم

     امروز خوردم چقدر خوشمزست/ 6 نظر / 4 بازدید
طنین

سلام نیلوفر جونم[ماچ] خانومی چرا دیگه فلاش بک نمی نویسی؟ تو که مارو نصفه جون کردی دختر[چشمک]

رضا

نیلوفر جان سلام خیلی خیلی خیلی بی معرفتی!!!!!!!!!!!! برو یه سر به پستهای سال گذشته ات بنداز ببین چند بار اومدم و تو نبودی !!!!!!!!!!! چقدر پیغام برات گذاشتم که خبری بهم بده و از تو خبری نشد !!!!!!!!!!!!! تعداد کامنتهای من رو نیگاه کن چند تا بوده!!! تا اینکه ناامید شدم از برگشتنت و وبلاگ نویسی ات !!!! تا اونجا که یادمه اونقدر نگرانت بودم که حتی ایمیل هم برات فرستادم و.... تو از بهمن دوباره برگشته ای و حالا میای میگی که دوباره اومدی !!!!!!!!!!!! من که نمی دونم چی بهت بگم خیلی از دست خودم ناراحتم که برای یه دوست اینقدر نگران بوده ام و اون دوست در این 4 ماهی که برگشته یه خبر بهم نداده[ناراحت]

رضا

نیلوفر جان سلام خیلی خیلی خیلی بی معرفتی!!!!!!!!!!!! برو یه سر به پستهای سال گذشته ات بنداز ببین چند بار اومدم و تو نبودی !!!!!!!!!!! چقدر پیغام برات گذاشتم که خبری بهم بده و از تو خبری نشد !!!!!!!!!!!!! تعداد کامنتهای من رو نیگاه کن چند تا بوده!!! تا اینکه ناامید شدم از برگشتنت و وبلاگ نویسی ات !!!! تا اونجا که یادمه اونقدر نگرانت بودم که حتی ایمیل هم برات فرستادم و.... تو از بهمن دوباره برگشته ای و حالا میای میگی که دوباره اومدی !!!!!!!!!!!! من که نمی دونم چی بهت بگم خیلی از دست خودم ناراحتم که برای یه دوست اینقدر نگران بوده ام و اون دوست در این 4 ماهی که برگشته یه خبر بهم نداده[ناراحت]

رضا

اوه اوه اوه !!!! 6 خرداد که برات کامنت گذاشته ام چه عصبانی بوده ام !!!!!!!!! حالا هر چی بوده گذشته !!!! فکر کنم به جای عصبانی!!! بیشتر دلتنگت بوده ام [خجالت][گل][چشمک]

رضا

ابن هم کامنت سوم این پست !!!! برو کامنت 6 خردادم رو توی این پست بخون[چشمک][گل]

رضا

ابن هم کامنت سوم این پست !!!! برو کامنت 6 خردادم رو توی این پست بخون[چشمک][گل]