چرا دروغ؟

نميدونم چرا بعضی آدما اصرار دارن خودشون چيزی که نيستن نشون بدن.

راستی چرا؟

اين پسره که اينجا کار ميکنه يکمی همچين بگی نگی احساس ميکنه که ميتونه به من امر و نهی کنه.11.gif به من 11.gif من که چون رئيسم تغيير رويه داد و امر و نهی کرد بيخيالش شدم. البته يه چند باری حالشو گرفتم اما فکر کنم اقدامات جدی تر بايد بمونه تا کمی جا بيافتم.

ديوونه اومده به من ميگه من ۶ سال سابقه کار دارم.

ديدم هر چی بهش ميگم ليست بيمه امسالو بده نميده. بگو آقا از سال ۸۳ استخدام شده. نميدونم اگر ميگفت ۱ سال بيمه دارم من ميخواستم چيکارش کنم که حالا که فهميدم ميخوام براش انجام بدم. ملت ديوونن به خدا.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سها

به نام خدا سلام اينجوريه ديگهحتما با خودش حساب کتاب کرده که اگه بگه يه سال سابقه دارم تو روش حساب باز نميکنی مملکت ماست ديگه

بفرما

چرا عصبانيت؟ آخه اين مساله به اين کوچيکی ارزش دلخوری رو داره؟