اگــــــــــــــــــــــــــــــررررررر

اگه خواستي قاتل بشي، همه رو بكش، چون اگه يه نفر رو هم زنده بزاري، مياد و انتقام بقيه رو ازت ميگيره... 
 اگه خواستي عاشق بشي، وايسا تا خود طرف اين رو بفهمه، چون اگه تو بهش بگي بهت ميگه: "لوس احمق نفهم!!" 
...اگه خواستي پولدار بشي، حتماً از راه خلاف وارد شو، ..
اگه خواستي gf/bf پيدا كني يكم خوشتيپ باش، يكم خر شو...
 اگه خواستي الاف بشي، يه بار ديگه از اول اين  رو بخوووون !!! -----
/ 1 نظر / 4 بازدید
بفرما

اگه خواستی ببینی مردم در موردت چی فکر می کنن برو جلوی آیینه وایسا کفش پاشنه دارتو در آر شکمتو بده جلو کتفاتم شل کن ببین چی از آب در می آی (: