جوجوک

دیروز اومده دنبالم. موقع رفتن با سرعت از روی یه چاله پرید که قشنگ من پریدم بالا و محکم خوردم به صندلی.

برگشتم نگاش کردم ببینم آیا چیزی میخواد بگه یا نه!!

همونطوری که خیلی جدی جلو رو نگاه میکرد یه نگاه توی آینه انداخت و گفت خوب شد.!!

گفتم چرا؟؟

گفت آخه تموم گِل های زیر ماشین کنده شد ریخت.

من: تعجب ابرو

/ 0 نظر / 4 بازدید