حرفای اونجوری

نامه قبل از ازدواج : از همان نگاه اول چنان در قلبم نفوذ کردی که با هیچ ابزاری
 نتوانستم تو را از قلبم بیرون بکشم07.gif و چنان آتشی در قلبم افروختی
 که با یک سد آب هم نمیشد این آتش را خاموش کرد.32.gif
 این قلب من که بزور می طپید با دیدن روی زیبایت چنان به طپش افتاد که گوی سال ها
 از طپیدن جا مانده به یکباره بیدار شده است. نمیدانم چرا هر وقت تو را میبینم
 زبانم ترمز میکند و بدنم همچون بید به لرزه میافتد29.gif؟
 
نامه بعد از ازدواج : از همان نگاه اول باید حدس میزدم
 که با چه موجود خطرناکی میخوام ازدواج کنم. 26.gif
عشقی که بین ما بود گرمی اش به اندازه نور شمع هم نبود فقط الکی میسوزوند.
 من اون روزا به بیماری طپش قلب مبتلا بودم
ولی از رو سادگی فکر میکردم از عشق تو قلبم تند تند میزنه.
 تازه لرزش تنم هم بخاطر دیدن چهره ترسناک تو بود26.gif.
از بچه گی هم که لکنت زبان داشتم نتونستم حرف دلمو برات بگم.
/ 1 نظر / 5 بازدید
بفرما

حتم دارم این حرف دل یک پسره! در مورد دخترخانومها قضیه برعکسه، ام آی رایت نیلوفر؟