....؟

سلام

.

.

.

اصلاْ نميدونم چی بنويسم. فقط  انگار عقده ای شدم که يه چيزی بنويسم. اما هر چی فکر کردم چيزی که قابل گفتن باشه نبود.

23.gif

آهان يه چيزی يادم اومد . به شدت دلم هوس کرده سياوش قميشی گوش بدم.

مثلاْ آهنگ تو چشام اشکی نمونده.

تو دلم حرفی ندارم

شده وقت رفتن

سفر دورو درازمممممممممممم

دلم گرفته17.gif02.gif17.gif02.gif 

/ 1 نظر / 4 بازدید
بفرما

ببیــــــــن، قرار نشد متن‌های غصه دار بنویسی هاااا!!