دومین نه ماه

یعنی دیشب یه غلطی کردم که خیلی منو سوزوند.

دیشب نهمین ماهگرد تولد گل پسر بود. دیروز عصر بردیمش چکاب نه ماهگی و واکسن آنفولانزاش رو هم زدیم.

شام هم مهمون داشتیم به صرف پیتزا.

به جای ساعت 5 ساعت 8 شب از مطب اومدیم خونه و تند تند بساط شام رو آماده کردیم. البته با جوجو اومدیم خونه و با خواهر هام بساط رو اماده کردیم. مهمونامون هم مادر شوهر اینا و خواهر دومیم و خواهر کوچیکه و رضا بودن.

شام خوردیم و تولد بازی کردیم و مهمونا رفتن و ما هم خواهر دومیو بردیم رسوندیم خونش.

آخر شب وقتی بالاخره کارها تموم شد و خواستم بخوابم دیدم هی وای من برای حبه انگور تبریک تولد 9 ماهگیشو ننوشتم.

اومدم کلی تایپ کردم البته با گوشی و اینجا بود که اون غلطی که اشاره کردم رو مرتکب شدم.

خواستم یه شکلک بذارم.... همه نوشته ها پرید و جاش اون شکلک مسخره اومد.

هیچی دیگه صفحه رو بستم و خوابیدم.

همین دیگه. جوجه ناز من دوتا نه ماهه که همه زندگی منو مال خودش کرده.

توضیحات ههفته قبل هم سه شنبه اش اغفال شدم و رفتم حجامت.

فرداش هم با زخم های خینین و مالین رفتیم ولایت برای سالگرد مراسم پسرخاله مامانم.

تا شنبه هم بودیم و شنبه برگشتیم. بقیه روزها هم عادی گذشتن.

مامانم ایناو برادرهام هم مشهد بودن برای نذرشون برای پسرداییم.

اونا هم امشب برگشتن. دیگه هم خبری نیست.

خوب و خوش باشین.

/ 3 نظر / 24 بازدید
فلفل بانو

منو همسری و مامانمم دوشنبه ایشاله میریم مشهد

نیلوفر

وای خوش بگذره دوستم. التماس دعا

رئیس بزرگ

سلام نیلو بانو خوش به حال تون امیدوارم سفرتون بی خطر باشه و خوش بگذره سلام ما رو به ارباب طوس برسونید [گل]