سلام

امروز خيلی کار دارم 30.gifبرای همين مجبورم ماوقع اين ۲-۳ روز رو مختصر بنويسم.

اول جوجو به سبب اينکه اهل دزدی نيست و کمی هم آلرژی به آدمای دزد داره و نميتونه آدم دزد رو ببينه و کرم نريزه از کارش اخراج شد.02.gif

دوم اينکه بابای جوجو هم چون دقيقاْ همين اخلاق جوجو رو داره به استثنای اون مورد آخری که  که در مورد جوجو گفتم و البته با يه مورد اضافی تر و اون اينکه هر کسی با جوجوی من يا داداش جوجو که بچه های بابای جوجو باشن در بيافته با بابای اونا در افتاده و نتيجه اخلاقی همش اينکه بابای جوجو هم از کارش اخراج شد15.gif (جوجو و باباش توی يه شرکت کار ميکردن)

سوم اينکه حالم خيلی خيلی گرفتست17.gif17.gif

چهارم اينکه ديروز رفتم اون شرکته. خدا به دور وسط بيابون بود. اما يه شرکت فوق العاده با کلاس.14.gif با جوجو رفتم. وقتی روبروی خانم مدير نشستم گفتن شما هر وقت دنبال کار ميری با همسرت ميری . گفتم نه. من هميشه همه جا با همسرم ميرم. لبخندی زد و گفت آفرين35.gif. ما هم زودی ذوق مرگ شديم. خلاصه همه چيزو براش گفتم اونم خيلی تشويقم کرد که آفرين توی اين سن اينهمه تجريبه داری امااااااااااااااااا بايد بری زبان ياد بگيری (آخه من زبان مطلقاْ تعطيل هستم) با جوجو هم صحبت کرد. اما چشمتون روز بد نبينه وقتی از اتاقش اومدم بيرون همکارای خواهرم رو ديدم که از فشار عصبانيت سرخ شده بودن خدا به داد برسه نيومده داشتن ميترکيدن اگه بيام که ديگه.........20.gif33.gif

نميدونم چيکار کنم. فقط ميدونم عامل اين مشکلاتو سپردم به امام حسين (ع).

خودش هرجوری که ميدونه ادبش کنه. من از بابت بيکار شدنشون ناراحت نيستم چون ميدونم خدای ماها خيلی بزرگتر از اونه که ماها بخواييم واسه روزيمون به امثال اين آدمای کثافت رو بندازيم.

مثل هميشه ((خدايا شکرررررررررررررررر. من مثل هميشه تورو وکيل کارهام قرار ميدم. هر جوری که ميدونی و ميتونی حق ماهارو بگير و جواب کاراشونو بده.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید