سلام سلام

من برگشتم. يکی از امتحانامو گند زدم 08.gif اما اون يکی خوب شد 05.gif

وای که چقدر سخت گذشت اين چند روز 15.gif

هر لحضه اش انگار يک سال بود.

اما عجب فيلمی داشتيم اين چند روز. صبح که ميشد مامان جوجو اول صبح زنگ ميزد کمی که ميگذشت جوجو زنگ ميزد . بعد از جوجو مامانی خودم زنگ نيزد مامان خودم که تلفنش تموم ميشد دوباره از اول مامان جوجو - جوجو 30.gif اما هر باری هم که اونا زنگ ميزدن من آنچنان دلم ميگرفت و بغض ميکردم. مامان جوجو منو خيلی خيلی دوست داره 10.gif منم خيلی خيلی دوستش دارم. آخه مامان جوجو فقط ۲ تا پسر داره و دختر نداشتنش سبب شده منو خيلی بيشتر از يک عروس دوست داشته باشه.

ديشب که رسيدم ديدم وای 30.gif جوجوی عزيزم خودشو خوشگل کرده هوارتا 10.gif07.gif

وقتی از در وارد شدم ديدمش نشسته بود داشت با بابا بزرگم شطرنج بازی ميکرد دلم ضعف رفت. جيگرشو 10.gif قربونش برم همچنين چشاش برق زد دلم ميخواست همونجا بپرم توی بغلش اما حيف که نميشد. داشتم با مامانم و مامانش و مابقی روبوسی ميکردم دستمو گرفته بود و هی ميکشيد مامانم و مامان جوجو بغض کرده بودن بابا دمشون گرم فکر نميکردم ديگه اينقدر........

بعدش...03.gif

خلاصه بعدش فهميدم که ديروز که رفتن برای من جينگول مينگول بخرن (مامانا + جوجو) مامانا نتونستن دوری منو طاقت بيارنو حسابی حالی به گريه دادن ( من نميدونم من که اينقدر براشون عزيزم چرا بعضی وقتا اونقدر اذيتم ميکنن که دوست ندارم هيچکدومشونو ببينم)

آره ديگه خلاصه تا ساعت ۲ هم با جوجو بيدار بوديم و حرف زديم. چقدر دلم برای حرف زدنش تنگ شده بود.

امروز صبحم که حسابی ديگه فردين شده بود منو آورد رسوند (بيشتر وقتا فردينه)

الانم که حسابی کار دارم و دارم اينجا مخ ميخورم.

فعلاً 23.gif10.gif07.gif

/ 3 نظر / 5 بازدید
sadafi

سلام نيلوفر جان اميدوارم خوووب باشی ...خب به سلامتی از سفرم که برگشتی...خوبه که آدم واسه اطرافيانش اينقدر عزيز باشه...خوش بحالت

sadafi

سلام خانومی ا پس چرا نميايی؟!! امتحانات هم که تموم شده من منتظرتم....

محسن

سلام ببين ميگم احتمالا شما سفر قندهار تشريف نبرده بودين ؟!!!!!!!!!! من هر وقت ميام اينجا كلي انرژي ميگيرم . در باره شهر خودت و مسافرتت هم بنويس ...لطفا شاد باشي