روزانه

سلام

چند روزی ميشه که فرصت نشده مطلبی بنويسم.

الانم به علت سردرد و خواب آلودگی و سوزش چشم مختصر و مفيدش ميکنم.15.gif02.gif

۱- رفتيم تالارو ديديم برای ۲۵ مرداد.

۲- تالارش قشنگه و خوشم اومد و البته قسمت مهمترش اين بود که جوجو خوشحال بود و خوشش اومد.

۳- ديروز رفتم و پولمو از اون مرتيکه کچل گرفتم13.gif

۴- و فهميدم با رفتنم چه بلايی سرش اومده- کامپيوترم خراب بود. دستگاه تایپو داغون کرده بودن.14.gif05.gif

شرکت به هم ريخته اوضاعشون به هم ريخته.26.gif

و رئيسم همش ميگفت هر وقت مشکلی داشتی و نتونستی اونجا کار کنی به خودم بگو 04.gif فقط التماس نکرد.

۵- اون حسابدار عوضی بالاخره زهر خودشو ريخت 12.gifو حقوقمو جوری حساب کرد که نه چشمم ديد و نه دلم. با حقوق ۲۳۰ تومن سنوات ۴ سالو برام ۷۷۰تومن حساب کرد. حالا چه جوری به دست اورده بود من نميدونم و البته حوصله بگو مگو هم نداشتم همونو برداشتمو اومدم.31.gif

ديگه هم فعلاْ خبری نيست تا بعد.

در امان خدا

خدا نگهدار

/ 5 نظر / 3 بازدید
محمد

به به ميبينم که ۲۵ مرداد رو يه عروسی افتاديم ايشالا مبارکا باشه!

محمد

ما رو که دعوت نمی کنين...اگه تونستم خودم يواشکی ميام اگه هم نشد ...ما کيک رو نمی تونيم ازش بگزريما.... از حالا اين شکمو دارم ميمالم باسه ۲۵ مردادا :دی

فضول میرزا

ای یار مبارک بدو ـ ایشالا مبارک بدو... امیدوارم همه زندگیتون مث ۲۵ مرداد پر از شادی و خوشی و شیرین کامی و حلاوت باشه...