دوم آذر

شروع ماه تولد برای جوجو هم عالی بود.

دیروز ماشینش که تازه ١ میلیون ریخته بود به حلقش موتور سوزوند.

امروز هم که روز تولدشه باید بره تعمیرگاه نیشخند اینم نتیجه اذیت کردن من!!

/ 0 نظر / 4 بازدید