مهدی ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز

کار و بار عشق بی سامان نمی ماند عزیز

یک نفر فردا زمین را نور بران میکند

مهدی ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز

 

سرورم، تو که بعد از خدا امید همه ما هستی، تولدت مبارک.

ای عزیز زهرا(س) ، شفاعت کن از ما در روزی که مادر از فرزندش گریزونه.

دستمون رو بگیر در شبی که از دنیا جدا میشیم.

کنارمون باش در سختی ها و فریب های دنیا.

و زودتر روی ماهت رو بهمون نشون بده که از زشتی های دنیا ، دلمون به درد اومده.

ای منجی سخت آرزومند اومدنت هستیم. شاید هیچیمون به منتظرا نخوره، اما برای شخص من همین که فرزند علی (ع) هستی کافیه تا فقط آرزوی دیدن روی ماهت رو داشته باشم.

پس خدا رو قسم میدم به وجود نازنین خودت که زوتر ما رو از انتظار در بیاره.

خیلی بده که صاحب داشته باشی، رهبر داشته باشی، اما تحت نظر کسی دیگه باشی. اونم جایگزین هایی که هیچ شباهتی حتی در سایز اپسیلون به صاحب اصلی ندارن. نذار که ما با این دید به دنیا اینجا رو ترک کنیم.

نذار فکر کنیم دنیا اینطوریه که هر کی پول داشت و پارتی آدمه ولاغیر.

تازه توی جایی که ما هستیم اوضاع از این هم بدتره.

در هر حال، عزیز آسمون ها و زمین بدونکه عزیز ما هم هستی. بگذر که با کارهامون دلت رو به درد میاریم. بگذر که آرزوی دیدنت رو داریم و همش با کارهامون اومدنت رو به تاخیر میندازیم.

العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان

/ 1 نظر / 11 بازدید
ستايش

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]