کمک

سلام

امروز ۱ اسفند هست و من هنوز حقوق و عيدی نگرفتم.17.gif17.gif17.gif

دنيا از دست آدمای عقده ای به گند کشيده شده. بازهم عقده های خانوم رئيس حادثه آفريد20.gif. زنيکه دووينه يکی نيست ازش بپرسه واسه چی دفتر حساب شرکتو برداشتی بردی؟ آخه دوونه خل و چل اينجا شرکته ممکنه احتياج بشه پول از حساب بردارن. آخه تو که اونقدر آلزايمر گرفتی که نميفهمی برداشت حقوق و عيدی و هزينه ها به دفتر حساب نياز داره برای چی دفترو بر ميداری ميبری؟28.gif الله اکبـــــــــــــــــــــــــــــــررررررررر

خدايا همه چی قاطی شدکمک کن.کممممممممممممممممممممممممکککککک

/ 0 نظر / 5 بازدید