بدون شرح

بدون شرح

 

 

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
خيرخواه

ببخشيد٫شما و جوجو اون دو تا بالايی ها هستيد يا اون پايينی ها؟

گلسا

از قديم گفتن بوسه بر هر درد بی درمان دواست حالا خنده هم اضاف بشه بد نيست وای دلم بوس می خواد برم اقا گلی از اقا گلی يک بوس کنده بگيرم

بفرما

نيلوغر خدا نکشدت با اين عکسات اول دلمونو پر دادی به آسمون.... بعد یهو از اون بالا کوبوندیش زمین

momali

عجبا.عشق را عشق است.چه در جوانی و چه در ...

momali

نيلوفر خانوم . البته من زياد کتابی نمی نويسم.فقط اين نوشته آخرم اينجوری شد.چشم به توصيه شما عمل می کنم. ولی مطمئن باشيد اگر من جای احمدی نژاد بودم هيچ وقت اين کار ها رو نمی کردم.شما هم همينطور