آخرين تلاش امروز

من خيلی از صبح تلاش کردم و دقيقاً کارايی که شما دوستای گلم گفتين رو انجام دادم و با هزار مصيبت تونستم اون سايتو هم باز کنم. چند تا عکس رو هم گذاشتم اما ديدم باز نميشه. اين آخرين تلاشم برای امروز هست. چون واقعاً خسته شدم.

                                                       

/ 0 نظر / 4 بازدید