انگار داره درست ميشه...

سلام دوستايه گلم 04.gif

در اين نيمه شبی که دارم اينو براتون مينويسم به اضافه اون فلاش بک قبلی سر شبش با جوجوی عزيزم سر رفتن خونه مامانم اينا دعوی کردم. خيلی پرروه. اگه مامان خودش تنها باشه بايد حتماْ ما مواظب باشيم اما مامان من اگه تنها باشه اگه شد بايد بريم 11.gif خيلی پرروه نه؟ منم فحشش دادم 04.gif07.gif به ميزان کافی. الانم مثلاْ قهره دور از جونش مثل اين خاک بر سرا حتی بالش زير سرش نذاشته . همون جوری خوابيده. منم بالشتو پرت کردم روی سرش 05.gif14.gif دلم خواست. يارو الاغ نميفهمه وقتی اون که پسره همش دلش ميخواد ور دل بابا ننش باشه من ديگه تکليفم معلومه. دعواهه بد نبود چند وقتی بود مثل ادم زندگی کرده بوديم به تریپمون نميخورد 18.gif03.gif 

راستی فکر کنم کار انتقالی داشنگاهم از ولايت به کرج درست بشه انشاله 35.gif35.gif

اگه درست بشه مثل بچه آدم درسمو ميخونم.

ديگه برم لا لا کنم. امشب که جوجو استثناْ خرو پف نميکنه من به جای استفاده بهينه خواب از سرم پريده. نميدونم شايدم از (زوقه- ذوقه- ضوقه- ظوقه- زوغه- ذوغه- ضوغه- ظوغه) 04.gif

شب به خير

با بای23.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید