يه متن توپ

قدرت انديشه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
 
پيرمردي تنها در مينه سوتا زندگي مي کرد . او مي خواست مزرعه سيب زميني اش راشخم بزند اما اين کار خيلي سختي بود .
تنها پسرش که مي توانست به او کمک کند در زندان بود .
پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضعيت را براي او توضيح داد : 
پسرعزيزم من حال خوشي ندارم چون امسال نخواهم توانست سيب زميني بکارم .
من نمي خواهم اين مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت هميشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من براي کار مزرعه خيلي پير شده ام. اگر تو اينجا بودي تمام مشکلات من حل مي شد.
من مي دانم که اگر تو اينجا بودي مزرعه را براي من شخم مي زدي .
دوستدار تو پدر
پيرمرد اين تلگراف را دريافت کرد :
پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .
4 صبح فردا 12 نفر از مأموران FBI و افسران پليس محلي ديده شدند , و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اينکه اسلحه اي پيدا کنند .
پيرمرد بهت زده نامه ديگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقي افتاده و مي خواهد چه کند ؟
پسرش پاسخ داد : پدر برو و سيب زميني هايت را بکار، اين بهترين کاري بود که از اينجا مي توانستم برايت انجام بدهم .
نتيجه اخلاقي :
هيچ مانعي در دنيا وجود ندارد . اگر شما از اعماق قلبتان تصميم به انجام کاري بگيريد مي توانيد آن را انجام بدهيد .
مانع ذهن است . نه اينکه شما يا يک فرد، کجا هستيد .
***************************************
اگر قـدر ثانيـه هاي بدون بازگشت را مي دانستند و از قلـه هايباشکوه موفقيـت چيـزي شنيده بودند،
هيـچ گاه...
براي در چالـه مانده ، چـاهرا توصيـف نمي کردند...
/ 5 نظر / 5 بازدید
گلسا

سلام نيلوفر جان ماشااله اينقدر تند تند اپ می کنی کلی عقب افتادم عکسها و اين متنت خيلی جالب بود از ته دلم برات اروزی موفق می کنم اميدوارم که هميشه خودت و جوجوی عزيزت در کنار هم شاد و خوشبخت باشيد و خدا هم کمکتون کنه به ارزوهای قشنگتون برسيد

بفرما

«ذهن» هم می تونيم مايه پيشرفت انسان بشه هم می تونه مانع پيشرفت!

فضول میرزا

سلام نیلو !! با این موضوعت کلی حال کردم. شاد و جوجو دار باشی...

امیر

[تایید]متنت واقعا توپ بود[دست]