شب قدر است و محتاج دعایم

دل شکسته ی من انس با علی دارد

امید از همه بگسسته تا علی دارد

منم زشهر ولایت زکوی سوختگان

شناسنامه من مهر یا علی دارد

خدا یکی و علی هم یکی ست در عالم

علی چنان که خدا را خدا علی  دارد

در آن محیط که از دست و پا نیاید کار

دل شکسته ی بی دست و پا علی  دارد

به روز حشر برای شفاعت امت

علی ، حسین و رسول خدا علی دارد

 

دعاهاتون مستجاب ، التماس دعا

/ 1 نظر / 27 بازدید
رئیس بزرگ

التماس دعا