۱۳۸۵

 
 در سال 1385 بر شما چه خواهد گذشت 03.gif

(قابل توجه آذری ها)10.gif

 
 آذر
 

    به‌ اعتقاد بسياري‌، شكست‌ يك‌ حادث‌ درزندگيست‌ و پيروزي‌ حادثه‌اي
 
‌ ديگر، مهم‌ اين‌است‌ كه‌ انسان‌ چگونه‌ برخورد كند و برخورد باحوادث‌ را
 
 بداند تا با آمادگي‌ بيشتر به‌ پيشواز آنهابرود. شكست‌ و پيروزي‌ هر كدام
 
‌ مرحله‌اي‌ ازمراحل‌ تكامل‌ آدمي‌ هستند كه‌ اگر هوشيار باشيد باآغوش‌ باز و
 
 با اشتياق‌ تام‌ و تمام‌ از آن‌ استقبال‌خواهيد كرد. برخورد زندگي‌ با ما بازتاب
 
‌ برخوردما با زندگيست‌. بزرگ‌ترين‌ مشكل‌ امروز ما انسان‌هااين‌ است‌ كه‌
 
 امروز و فردا مي‌كنيم‌، بدون‌ آن‌ كه‌براي‌ آينده‌ برنامه‌اي‌ تدارك‌ ديده‌ باشيم‌.
 
 كسي‌كه‌ مي‌خواهد درو كند، اول‌ بايد بكارد.نوش‌خواهي‌، نيش‌ بايد چشيد.
 
 مثل‌ هميشه‌ شانس‌با شماست‌ و خواهد بود. درنگ‌ نداشته‌ باشيد، اين‌شما
 
 هستيد كه‌ از موقعيت‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ استفاده‌عالي‌ مي‌بريد. فكر خوب‌،
 
 ثروتي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ گاه‌دستخوش‌ اين‌ و آن‌ نمي‌شود و دائما
 
 اثرات‌فرح‌انگيز آن‌ را مي‌چينيم‌ . وقتي‌ قلب‌ الهي‌ شدهمه‌ چيز انسان‌ الهي‌
 
 مي‌گردد. سال‌ خوبي‌ پيش‌رو خواهيد داشت‌
/ 0 نظر / 3 بازدید